Latest posts

วิธีเลือกซื้อรอกตกปลา

1.เลือกประเภทรอกตกปลาที่จะซื้อ ว่าเราอยากได้รอกตกปลาประเภทไหน ซึ่งหลักๆจะมีสองประเภทคือ

1.1 รอกสปินนิ่ง จุดเด่น คือ ใช้งานง่าย ราคาถูกเมื่อเทียบกับรอกประเภทอื่น

1.2 รอกเบทคาสติ้ง รอกประเภทนี้จะค่อนข้างแข็งแรงกว่าแบบแรก เหมาะกับงานหนักๆกว่ารอกสปินนิ่ง แต่ข้อเสีย

ใหญ่ๆคือ ราคาจะค่อนข้างแพง และ การใช้งานจะยุ่งยากกว่ารอกแบบแรก ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร

2.เลือกขนาดของรอกให้เหมาะกับงานที่ใช้ ว่าจะใช้ตีเหยื่อปลอม หรือ ตกหน้าดิน

3.เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มี

Posted in: Knowledge

Leave a comment