Latest posts

วิธีปรับหน่วง รอกหยดน้ำ ตีไกล ไม่ฟู่

หลายคนอาจประสบปัญหาตีรอกหยดน้ำแล้วตีไม่ไกล หรือตีแล้วฟู่ บทความนี้จะอธิบายการทำงานของส่วนต่างๆของรอกหยดน้ำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการปรับ

Posted in: Knowledge

Leave a comment