บทความล่าสุด

ประเภทของสายที่ใช้ในการตกปลา

สายที่ใช้ในการตกปลาที่นิยมในบ้านเรามี 4 ประเภท

1.monofilament หรือ สายเอ็น

2.braid หรือสายถัก หรือ สายพีอี

3.fluorocarbon หรือ ช็อคลีด

4.สายลวดหรือสลิง

รายละเอียดเพิ่มเติม  ตามคลิป

แสดงความคิดเห็น