บทความล่าสุด

การอ่านสเป็ครอกตกปลา

  1. Model(เบอร์รอก) ค่าเหล่านี้จะบอกขนาดของรอก ยิ่งตัวเลขของเบอร์รอกยิ่งมาก ขนาดของรอกก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามเบอร์รอก ซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากค่านี้ในการเลือกขนาดรอก
  2. Gear Ratio(อัตราทด) ค่านี้จะบอกจำนวนรอบการหมุนของ rotor ต่อการหมุนแขนรอก 1 รอบ หรือในรอกเบทคาสติ้งจะหมายถึงจำนวนรอบการหมุนของสปูล
  3. Max drag power(กำลังเบรคสูงสุด) ค่านี้หมายถึงกำลังเบรคของรอกที่จะทนแรงดึงสูงสุดเพื่อไม่ให้สปูลหมุนหรือเบรคไม่อยู่ อธิบายง่ายๆก็คือ ถ้าเราปิดเบรคจนสุด ต้องใช้แรงดึงสูงกว่าค่า max drag power เพื่อที่จะทำให้รอกเบรคไม่อยู่และสายวิ่ง
  4. Line capacity (ความจุสาย) ค่านี้จะบอกความจุสายที่รอกสามารถบรรจุได้สูงสุดกับสายขนาดต่างๆ
  5. Ball bearing (ลูกปิน) บอกจำนวนตลับลูกปืนหล่อลื่น ที่มีในรอก

แสดงความคิดเห็น